2017 District IX Qualifying Tournament | Print
Open Comm-Analysis entries:
  1. Arizona State University - Open Comm-Analysis - Erin Guiney
  2. Arizona State University - Open Comm-Analysis - Abbey Toye
  3. University of Texas at El Paso - Open Comm-Analysis - Alexis Vega
  4. University of Texas at El Paso - Open Comm-Analysis - Bruno Arciniega
  5. Colorado Christian University - Open Comm-Analysis - Kalyn Mizelle
  6. Colorado Christian University - Open Comm-Analysis - Mikayle Jacquot
  7. Northern Arizona University - Open Comm-Analysis - Nick Julian
  8. University of Utah - Open Comm-Analysis - Braden Hooton
  9. University of Utah - Open Comm-Analysis - Chris De Freitas
  10. University of Utah - Open Comm-Analysis - Maria Demarco